Om UWC.dk

Denne hjemmeside tilhører United World Colleges Danmark. UWC Danmark tilstræber, at informationerne på hjemmesiden er korrekte og opdaterede. Vi hører gerne om eventuelle fejl, så de kan rettes hurtigst muligt.

Gengivelse af al skriftligt materiale på UWC Danmarks hjemmeside er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er angivet.

Logoer, fotografier, illustrationer og andet grafisk materiale samt al multimedie-materiale (audio, video og lignende) må kun anvendes med UWC's tilladelse med mindre andet er anført.

Privacy policy
Personoplysninger, opgivet i forbindelse med indmeldelse gemmes på lederens komputer i UWC sekretariatet og vil på forlangende fra et medlem kunne slettes. Alle personoplysninger bliver opbevaret fortroligt og bliver ikke videregivet til tredjemand.

Det er til enhver tid muligt at melde sig ud af UWC ved at henvende sig til UWC Danmarks kontor.

UWC kan til enhver tid ændre denne erklæring, og det er brugernes eget ansvar at gøre sig bekendt med sådanne ændringer. Den nyeste version vil til enhver tid være tilgængelig på denne side.

Ansvarshavende redaktør: Kid Ehrhardt

Spørgsmål eller kommentarer sendes til uwc@uwc.dk


©2021 UWC Danmark | Farvergade 27b
1463 København K | 30 26 72 14